• Select your language
  NL
 • Deutsch
  DE
 • English
  EN
 • Español
  ES
 • Nederlands
  NL
Wereldwijde specialist in kwekersrechten, licentieovereenkomsten, royalty’s en monitoring
 
"http:\/\/www.rai-worldwide.com\/images\/static\/headerRAIVervolg_01.jpg"
Zó werkt RAI
 

  Praktijkvoorbeelden

  Licentieovereenkomsten afsluiten, royalties innen: het is een zaak van vertrouwen. Vaak gaat het goed, soms gaat het mis. Lees meer over onze aanpak in deze praktijkvoorbeelden waarbij RAI in actie kwam om voor veredelaars hun recht te halen. 
   

  2013

  Illegaal navermeerderen

  2012

  Nieuwe afspraken na faillissement

  2011/2012

  Herhaaldelijk in de fout met Hydrangea

  2010

  Inval bij perkplantenkweker

  Akkoord over geraniumvariëteit Rozanne

  Douane-actie tegen illegale anjers

  Succes voor Osteospermum-veredelaars

  Illegale vermeerdering chrysant

  2009

  Illegale productie van chrysanten in Italië

  Nieuwe namen voor bestaande rassen

  2008

  Licentieovereenkomst beëindigd na misbruik

  Illegale moederplanten in Italië
   

  2013
  Illegaal navermeerderen
  RAI heeft wederom in Italië een illegale vermeerderaar opgespoord. Het betreft illegal vermeerdering van een aantal Chrysanten rassen van Dekker Breeding B.V. De rechtbank heeft de illegale vermeederaard veroordeeld to onmiddelijk stoppen met de teelt en de verkoop van de betreffende Chrysanten rassen en een boete opgelegd van € 30.000 + 2% rente. Bovendien moet de teler op eigen kosten het vonnis, de proceskosten en de publicatie in de vaktijdschriften betalen.
   
  RAI controleert voor één van haar opdrachtgevers een teler in Duitsland. Tijdens dat bezoek blijkt de teler het geleverde stekmateriaal illegaal te vermeerderen. Hij bekent weliswaar, maar wil geen verklaring ondertekenen. Na overleg met de veredelaar start RAI een juridische beslagleggingsprocedure. Pas na betaling van dubbele royalties, proces- en advocaatkosten, is de beslaglegging opgeheven.
   
  2012
  Nieuwe afspraken na faillissement
  Bij het faillissement van een licentienemer in Duitsland neemt een nieuwe partij de boedel over. Deze partij denkt daardoor ook te kunnen beschikken over de geplante bollen. In de licentieovereenkomst staat echter vermeld dat bij faillissement het eigendom van de bollen weer terugvalt naar de veredelaar. RAI legt een claim neer bij de nieuwe eigenaar: de overname van de bollen kan alleen plaatsvinden bij overeenstemming van de waardebepaling van de aanwezige bollen. RAI voert de onderhandelingen en uiteindelijk wordt er een overnameprijs voor de betreffende bollen overeengekomen. De nieuwe eigenaar krijgt het beschikkingsrecht over de bollen en er wordt een licentieovereenkomst voor de continuering van de snijbloementeelt verstrekt.
   
  2011/2012
  Herhaaldelijk in de fout met Hydrangea
  Tijdens een reguliere controle ontdekt RAI in 2011 bij een kweker een illegale partij Hydrangea van de Hydrangea Breeders’ Association (HBA). Er wordt een regeling getroffen met de overtreder, maar daar blijft het niet bij. In 2012 zijn er signalen dat de kweker opnieuw in de fout gaat. Ondertussen gaat de kweker failliet en wordt de inboedel online geveild. RAI neemt de lead en komt onmiddellijk in actie. HBA krijgt door de inspanningen van RAI de royalties waar het recht op heeft plus een extra vergoeding voor de overtreding en de gemaakte kosten. Daarbij ontvangt HBA alle kopergegevens van de verkochte partijen. 
   
  2010
  Inval bij perkplantenkweker
  Bij een controlebezoek aan een kwekerij van pot- en perkplanten wordt RAI de toegang geweigerd. In opdracht van Selecta Klemm onderneemt RAI onmiddellijk actie en met een deurwaarder komt het tot een officiële inval. Er worden 20.000 illegale stekken op het bedrijf aangetroffen. De kweker tekent een onthoudingsverklaring en betaalt een boete van € 15.000. 
   
  Akkoord over geraniumvariëteit Rozanne
  Blooms of Bressingham heeft wereldwijd de exclusieve licentie voor de variëteit Rozanne. Wanneer het ras Jolly Bee op de markt komt, onderneemt RAI als vertegenwoordiger van Blooms of Bressingham actie. Na grondig onderzoek blijkt er geen verschil te zijn tussen Rozanne en Jolly Bee. De eigendomsrechten van Jolly Bee worden overgedragen aan Blooms of Bressingham en Jolly Bee wordt van de markt gehaald. De royalties die het ras Jolly Bee in de voorgaande jaren heeft opgebracht en de gemaakte kosten voor het onderzoek, krijgt het bedrijf vergoed. 
   
  Douane-actie tegen illegale anjers
  Op Schiphol onderschept de douane zes bloemenzendingen met anjers uit Colombia. De actie vindt plaats op verzoek van anjerveredelaar HilverdaKooij. De in beslag genomen zendingen bevatten onder andere het veel geteelde rode ras NELSON dat met Europees kwekersrecht is beschermd. De anjers zijn zonder toestemming verhandeld en worden onmiddellijk in beslag genomen.
   
  Succes voor Osteospermum-veredelaars
  Vier telers in Nederland vermeerderen zonder licentie Osteospermums. De drie betrokken veredelaars, Selecta, Sakata en Sunny, schakelen RAI in om onderzoek te verrichten en vervolgacties te coördineren. Na een lang traject worden de bedrijven die misbruik maken van het plantmateriaal veroordeeld tot beëindiging van de illegale vermeerdering en tot het vergoeden van de proceskosten en de geleden schade. Het bijzondere van deze zaak is dat drie veredelaars gezamenlijk zijn opgetrokken in hun strijd tegen illegaliteit.
   
  Illegale vermeerdering chrysant
  RAI krijgt van de rechtbank van Napels toestemming om meerdere keren een officiële inval te doen bij een bedrijf dat illegaal chrysanten vermeerdert. Er worden rassen aangetroffen van Deliflor Chrysanten, waarvoor geen licentieovereenkomst is verstrekt. De kweker en eigenaar van het bedrijf krijgen een boete opgelegd voor illegale vermeerdering. De partijen komen de afspraken echter niet na en daarom besluit RAI in hoger beroep te gaan en een schadeclaim in te dienen voor een bedrag van maar liefst € 150.000. 
   
  2009
  Illegale productie van chrysanten in Italië
  RAI neemt in Italië bij een kweker 250.000 chrysantenplanten van rassen van Dekker Breeding in beslag. De betreffende kweker kan geen facturen overleggen en zo wordt duidelijk dat het plantmateriaal illegaal verkregen is. De rechtszaak naar aanleiding van deze zaak is nog niet afgerond.
   
  Nieuwe namen voor bestaande rassen
  In Duitsland ontdekt RAI dat drie kwekers aan bestaande rassen, die met kwekersrecht beschermd zijn, een nieuwe naam hebben gegeven. Over deze rassen betalen zij geen royalties. Onderzoek wijst uit dat het om rassen van Gediflora gaat en niet om nieuwe rassen. De betrokken kwekers krijgen een boete van € 20.000 voor hun illegale activiteiten en het niet betalen van royalties. 
   
  2008
  Licentieovereenkomst beëindigd na misbruik
  Bij een bedrijfsbezoek stuit RAI op een Duitse kweker die weigert om royalties te betalen over zijn Kalanchoes en claimt dat het om een eigen ras gaat. DNA- en morfologisch onderzoek wijst echter uit dat het om een ras van Knud Jepsen gaat. RAI beëindigt de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang en verbiedt de kweker om nog enig ander ras van Jepsen te kweken.
   
  Illegale moederplanten in Italië
  Met toestemming van het Italiaanse gerechtshof doet RAI onderzoek op een Italiaanse kwekerij. Daar worden 6500 illegale moederplanten aangetroffen van Dekker Breeding. De rechter veroordeelt de kweker tot het betalen van gerechtskosten, advocaatkosten, verschuldigde royalties, een boete en publicatiekosten. De kweker mag ook in de toekomst geen variëteiten van Dekker Breeding meer gebruiken.